Skip to content Skip to footer

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Caratco.art chroni i szanuje Twoją prywatność oraz przestrzega nowej dyrektywy unijnej – Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) 2016/679/UE, które ma na celu zwiększenie zakresu ochrony i praw osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej.

Podanie danych jest dobrowolne oraz niezbędne do realizacji zamówienia, w przypadku złożenia zamówienia.

Administratorem danych jest:

firma NOOVEX SP Z O. O. , działająca pod marką CaratCo.art
Ul. Obornicka 330
60-689 Poznań
NIP: 9721312711
REGON: 387604264
wpisana do KRS pod numerem: 0000871822

Cel gromadzenia danych: przesyłanie informacji handlowej/newsletter/ rejestracja profilu i obsługa zamówień.
Podstawa prawna przetwarzania: prawnie uzasadnione interesy administratora, tj. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych.
Gromadzone dane: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, nazwa firmy.
Okres przetwarzania: do chwili rezygnacji z wysyłania newslettera przez caratco.art lub do chwili wycofania zgody / do chwili usunięcia profilu przez użytkownika.
Podmiot danych osobowych ma w każdej chwili możliwość dostępu do danych i ich edytowania oraz usunięcia.
Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgodę tę można wycofać przesyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@caratco.art
Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane agencji e-marketingowej w celu wykonania zleceń złożonych przez administratora.
Skargę związaną z przetwarzaniem danych można zgłosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

PLIKI COOKIES

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) użytkownika. Pliki cookies, którymi posługuje się sklep caratco.art  nie służą do zbierania danych osobowych użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu plików cookies na swoim urządzeniu. Sklep caratco.art informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics, ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności strony. Korzystając ze strony caratco.art, użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanym w tym punkcie celu.

Rodzaje i cel wykorzystania przez sklep caratco.art plików cookies?

SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej. Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika na jego urządzeniu końcowym. Cel: przechowywanie informacji o tym czy użytkownik jest nowy, czy powracający.

ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich: np. Facebook, Google, Google Analytics. Cel: prowadzenie statystyk i analiza zachowań w sieci oraz preferencje konsumenckie.

Jak włączyć/wyłączyć pliki cookies?

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Firefox w wersji 65 należy:

1) wybrać z menu „Opcje”,
2) przejść do zakładki „Prywatność i bezpieczeństwo”,
3) wybrać jedną z predefiniowanych opcji prywatności lub zdefiniować własne reguły.

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Strona informuje, iż wyłączenie przez użytkownika możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność strony.

Jakie dane są przetwarzane?

Sklep caratco.art przetwarza dane podane dobrowolnie przez użytkownika w celu realizacji zamówienia.  Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@caratco.art.